De ZeitGeist movie – The Greatest Story Ever Told

Er is heel wat controverse omtrent deze – bijna 2 uur durendedocumentaire die de theorie wil staven dat een aantal van de grote (lees rijke) families alle touwtjes in handen hebben in de wereld en alle oorlogen en geldstromen beheren om te komen tot één wereldorde. Noem het vergezocht, fantasmen of verlichtend, het blijft een boeiende dokumentaire, die je tot nadenken moet stemmen en je niet tot waanzin wil drijven.

Zeitgeist was created as a non-profit filmiac expression to inspire people to start looking at the world from a more critical perspective and to understand that very often things are not what the population at large think they are.


via AC

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.