Ik bedank voor Facebook hypocrisie

Ik heb het altijd moeilijk gehad om mensen te ontgoochelen die je willen ‘bevrienden’ op facebook. Want, wat is een facebook vriend?

Speciaal om die reden had ik dan ook een blogpost geschreven over ‘Sorry, you can’t be my friend‘ en over mijn social media strategie. Want ik heb wel degelijk een logica bij het aanvaarden van vriendschappen op Twitter, LinkedIn en Facebook. Nu erken ik wel dat Facebook het meest gevoelig ligt en dat de combinatie om Facebook meer en meer zowel voor private als professionele vrienden te gebruiken, in belangrijke mate aan privacy management vraagt, maar het is juist dit begrip dat me wel wat tot nadenken aanzet.

Ik heb geen problemen met facebook vrienden die niets posten en hun sociaal netwerk maar éénmaal om de zoveel weken raadplegen, maar ik heb wel een probleem met vrienden die:

– niet antwoorden op rechtstreekse berichten of status updates waarin de vriend wordt aangesproken
– je niet toelaten te reageren op hun status updates of andere bijdragen
– al je rechten hebben ingedamd op hun profiel of updates ervan

Laat me even duidelijk zijn.

Beste vriend, professioneel of persoonlijk, als je meent dat ik een gevaar vorm voor je privacy door mijn grote groep eigen vrienden of door mijn intense activiteit in de Belgische social media, gelieve dan je privacy instellingen correct in te stellen en mijn vrienden (‘vrienden van vrienden’) toegang tot je updates te ontzeggen, maar gelieve mij niet zelf te blokkeren.

Als je meent dat we vrienden moeten of mogen zijn omdat je de race naar de meeste vrienden wilt winnen,  omdat je mijn aanvraag niet formeel durfde weigeren of omdat je via mij toegang wou krijgen tot mijn vrienden … wees niet bedeesd … weiger of unfriend mij.

Ik wil jullie helpen. Ik heb nu 269 vrienden. Dit is, vind ik persoonlijk, niet overmatig veel, maar ik zal zelf een filtering doorvoeren op basis van bovenstaande criteria. Als je meent dat je ten onrechte ge-unfriend bent, stuur me dan even een persoonlijk berichtje. IK antwoord altijd.

Je virtuele vriend, Peter, alias Pvw.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.