Ekers districtbestuur luistert naar de buurtbewoners

Een goede maand geleden kloeg uw nederige dienaar nog over het gebrek aan inspraak vanwege de Ekerse bewoners in de geplande heraanleg van het Kristus Koningsplein in het hartje van Ekeren. Een enquete moest de bewoners de mogelijkheid van inspraak te geven en – complimenten – men heeft er blijkbaar rekening mee gehouden. Op 11 juni om 20u zal er in het Ekers hof toelichting worden gegegeven over het concept.

Het volgende persbericht werd vandaag verspreid:

District herwerkt concept van Kristus-Koningplein

In de maand april stelde het districtbestuur het concept van het nieuwe Kristus-Koningplein voor. Een maand lang konden de Ekerenaars hun mening kwijt op een informatieavond en via een enquête. Op basis van alle opmerkingen en suggesties deed het ontwerpbureau LAND aanpassingen aan het concept en zoekt het districtbestuur naar oplossingen.     

Extra parkeerplaatsen

Op het Kristus-Koningplein geldt een blauwe parkeerzone. In die zone mogen automobilisten maximum twee uur parkeren, voldoende tijd om boodschappen te doen. Omdat de blauwe zone momenteel niet wordt gecontroleerd, parkeren een groot aantal wagens langer dan twee uur in het centrum en vaak zelfs de hele dag. Daardoor hebben klanten niet genoeg parkeerplaats als ze gaan winkelen in Ekeren-Centrum. Het districtsbestuur voert gesprekken om die blauwe zone zo snel mogelijk te laten controleren. Bij controle zal het parkeren voor de bewoners met bewonerskaarten gegarandeerd worden.

De ontwerper past het concept aan zodat op het plein zelf 18 extra parkeerplaatsen bijkomen. Het totale gebied waarin het Kristus Koningplein, Alfons Jeurissenstraat en Villapark liggen biedt dan een totaal van 55 parkeerplaatsen. 

In de onmiddellijke omgeving doet het district inspanningen om een 60-tal bijkomende parkeerplaatsen te creëren. Zo zijn er onder meer mogelijkheden in de Patronaatstraat, Klein Hagelkruis, Groot Hagelkruis, Frans Lenaertsstraat en de schoolomgeving in de Oorderseweg. Het districtsbestuur reserveert dit jaar nog 100.000 euro in de begroting om in het centrum de parkeercapaciteit te verhogen. Indien nodig kan dit de volgende jaren herhaald worden. 

Het lijkt me alvast een goede stap in de richting en ik kijk uit naar de toelichtingen volgende maand. Zou het Ekers districtbestuur dan toch heeft geluisterd hebben? Het lijkt erop.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.