Ekers districtbestuur luistert naar de buurtbewoners

Een goede maand geleden kloeg uw nederige dienaar nog over het gebrek aan inspraak vanwege de Ekerse bewoners in de geplande heraanleg van het Kristus Koningsplein in het hartje van Ekeren. Een enquete moest de bewoners de mogelijkheid van inspraak te geven en – complimenten – men heeft er blijkbaar rekening mee gehouden. Op 11 juni om 20u zal er in het Ekers hof toelichting worden gegegeven over het concept.

Het volgende persbericht werd vandaag verspreid:

District herwerkt concept van Kristus-Koningplein

In de maand april stelde het districtbestuur het concept van het nieuwe Kristus-Koningplein voor. Een maand lang konden de Ekerenaars hun mening kwijt op een informatieavond en via een enquête. Op basis van alle opmerkingen en suggesties deed het ontwerpbureau LAND aanpassingen aan het concept en zoekt het districtbestuur naar oplossingen.     

Extra parkeerplaatsen

Op het Kristus-Koningplein geldt een blauwe parkeerzone. In die zone mogen automobilisten maximum twee uur parkeren, voldoende tijd om boodschappen te doen. Omdat de blauwe zone momenteel niet wordt gecontroleerd, parkeren een groot aantal wagens langer dan twee uur in het centrum en vaak zelfs de hele dag. Daardoor hebben klanten niet genoeg parkeerplaats als ze gaan winkelen in Ekeren-Centrum. Het districtsbestuur voert gesprekken om die blauwe zone zo snel mogelijk te laten controleren. Bij controle zal het parkeren voor de bewoners met bewonerskaarten gegarandeerd worden.

De ontwerper past het concept aan zodat op het plein zelf 18 extra parkeerplaatsen bijkomen. Het totale gebied waarin het Kristus Koningplein, Alfons Jeurissenstraat en Villapark liggen biedt dan een totaal van 55 parkeerplaatsen. 

In de onmiddellijke omgeving doet het district inspanningen om een 60-tal bijkomende parkeerplaatsen te creëren. Zo zijn er onder meer mogelijkheden in de Patronaatstraat, Klein Hagelkruis, Groot Hagelkruis, Frans Lenaertsstraat en de schoolomgeving in de Oorderseweg. Het districtsbestuur reserveert dit jaar nog 100.000 euro in de begroting om in het centrum de parkeercapaciteit te verhogen. Indien nodig kan dit de volgende jaren herhaald worden. 

Het lijkt me alvast een goede stap in de richting en ik kijk uit naar de toelichtingen volgende maand. Zou het Ekers districtbestuur dan toch heeft geluisterd hebben? Het lijkt erop.

Ekers districtbestuur kiest voor prestige en niet voor haar buurtbewoners

Of hoe moet je anders de schijnvertoning noemen die gisterenavond in Ekeren plaatsvond over de heraanleg van het Kristus Koningsplein? Maar laat ons even een stapje terug zetten.

Het Ekers districtbestuur heeft het idee opgevat om het Kristus Koningsplein in Ekeren op te waarden. Het plein bevat nu een 100-tal parkeerplaatsen voor buurtbewoners, bezoekers van de winkelstraat en werknemers van alle kleine werkgevers in de buurt. Het plein zou herleid kunnen worden in een groene oase met bomen en banken. Het aantal parkeerplaatsen wordt herleid tot 10.

Gisterenavond was er een infoavond gepland en iedereen verwachtte zich aan een inzicht in de parkeerbehoeften (er was een studie gedaan), de voorziene alternatieve parkeergelegenheden en (langparkeer)oplossingen voor de buurtbewoners of werknemers uit de buurt.

Een parkeerplaats onder het plein is te duur en uit de parkeerbehoeftestudie bleek dat er weinig parkeerbehoeften zijn (men had tweemaal ‘s avonds om 22u het plein gecontroleerd en maar 10 wagens aangetroffen en een donderdagmorgen als de meeste winkels dicht zijn is het er ook rustig). Parkeren moet dan maar op de parkings van de Rozemaai (aan de GB) en die van de Colruyt. Beiden liggen ruim 500m van het centrum van Ekeren.

De infoavond was een maat voor niets. Wellicht had men dit prestieuze project fier willen voorstellen en niet verwacht dat er zoveel tegenwind zou komen van Ekerenaren. Fout gedacht. Een 150-tal aanwezigen lieten hun ongenoegen horen voor zoveel blindheid en gebrek aan luisterbereidheid. De studie was ondermaats en niet representatief. De alternatieve parkeeroplossingen ontoereikend en niet realistisch.

Het probleem is niet het ontwerp van LAND, maar het feit dat men op voorhand geen grondige studie heeft gedaan, want dan zou daaruit blijken dat de Ekerenaar een nieuw plein best wel ziet zitten, maar dat daarvoor ‘niemand’ zijn parkeerplaatsen wil laten vallen. Mobiliteit en flexibiliteit blijven zeer belangrijk.

Het is nog niet te laat om onze mening te laten horen. Er staat een enquete online tot 15 april, waar het Ekerse districtbestuur de mening wil horen van alle betrokkenen. Onze laatste kans om politiek prestige niet te laten zegevieren over leefbaarheid en mobiliteit in een randgemeente als Ekeren?

De laatste mening wordt alvast bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen gegeven 😉