Nadenken over de heraanleg van onze straat

Als gevolg van een beslissing van de Ekerse districraad in 2010 en het wijkcirculatieplan voor Ekeren en Mariaburg, werd beslist oa de straten Weerstanderstraat en Fortuinstraat her aan te leggen. Op woensdag 8 juni had er een hoorzitting plaats in de zaal De Geesten om de conceptnota voor de heraanleg voor te stellen en te bespreken.

De opkomst was groot (+-60 man van de 200 bewoners), wellicht even groot als de bezorgdheid dat met de verzuchtingen van de  meeste inwoners was rekening gehouden. Want enkele maanden eerder had het district een enquête gedaan bij de bewoners, die door ruim 70% van de bewoners was ingevuld.

Het resultaat was volgende conceptnota:

De discussies en meningen gingen beleefd heen en weer, maar je kan onmogelijk iedereen de tijd geven om zijn mening of bemerkingen op de conceptnota weer te geven. Ik heb er dan ook voor gekozen mijn mening, en die van mijn gezin, neer te pennen in een blogpostje en die door te zetten aan het Ekers district, mn aan Huub Vaneerdewegh, onze wijkcoördinator.

Laat ons beginnen met aan te geven dat ik geen principiële problemen heb net de heraanleg van onze straat. Maar, zoals de enquête ook al aantoonde, is de Fortuinstraat in Ekeren één van de oudste en meest authentieke straten van Mariaburg en dat moet gevrijwaard blijven. Vele woningen (zoals die van ons) zijn meer dan 100 jaar oud en ondanks het feit dat meer dan 50% van bewoners 1 of meer kinderen heeft is dit vooral een woonwijk en geen speelstraat. Het groene karakter primeert en de aanwezigheid van het park, Hof de Bist, vereisen niet dat het karakter van de straat wijzigt.

Wat heeft vooral mijn aandacht getrokken op de hoorzitting:

de spoorwegovergang aan de Weerstanderstraat gaat dicht. Voor het wagenverkeer kan ik hiermee leven, maar de doorgang voor de talrijke voetgangers en fietsers moet gevrijwaard blijven. Hen laten omrijden via een tunnel aan het goederenspoor, aan het einde van het perron van Ekeren, is geen goede oplossing. Als de NMBS nood heeft aan een veiligere manier om van perron te wisselen, dan moet ze die tunnel maar voorzien, maar de vele schoolgaande jeugd en fietsers, die naar hun werk of naar het centrum fietsen laten omrijden via deze tunnel of het viaduct is geen slimme keuze.

het wegdek wordt asfalt voor fietscomfort en beeldkwaliteit. Hier ben ik resoluut tegen. Ik begrijp dat er geen ruimte is voor een apart fietspad en dat de fietsers nu op het voetpad fietsen vanwege de slechte kwaliteit van de kinderkopjes, maar daarom voor asfalt kiezen is indruisen tegen de eerdere vaststelling van het authentieke karakter van de wijk en zeker deze straat. De beeldkwaliteit komt dit ZEKER niet ten goede! Ik denk dan ook dat eerder financiële redenen aan de basis hebben gelegen van deze beslissing. Mijn voorstel zou dan ook zijn om kasseien elders te recupereren en desnoods alleen de fortuinstraat met deze heraan te leggen of voor alternatieve klinkers te kiezen, maar niet voor asfalt! Bovendien is de afwatering in de wijk nu wel goed en is er toch wel wat vrees dat asfalt dit niet zal verbeteren.

parkeerplaatsen +1 in de Fortuinstraat en –5 in de Weerstandersstraat. Dit is een belangrijk knelpunt en bezorgdheid van de bewoners. Ook al lijkt de Fortuinstraat niet rechtstreeks geïmpacteerd, toch zal ze de parkeerdruk van de Weerstandersstraat ook gaan voelen. Nu wordt een deel van het oude terrein van Van Asch aan de spoorweg ook nog gebruikt als parkeerruimte, evenals de nog niet verkavelde grond in het midden van de straat. Als deze onbruikbaar zouden worden voor enige parkeergelegenheid, dan zal het probleem tussen vraag (+8) en aanbod (-5) nog aanzienlijk groeien. Hier zou ik zeker proberen om met enkele bewoners degelijke financiële akkoorden af te sluiten teneinde de extra parkeergelegenheden niet te laten verloren gaan.

De rest van het voorstel vond ik goed en weloverwogen. We hopen dat het district er nog in mag slagen Aquafin te overtuigen alsnog met de gescheiden rioleringsverplichting in te stemmen.

Benieuwd naar het voorontwerp.

Please follow and like us:

2 thoughts on “Nadenken over de heraanleg van onze straat”

  1. u hebt gelijk, men had evengoed kunnen kiezen om de straat terug met kasseiën te doen. Voor de fietsers had dan een smalle strook van klinkers een oplossing kunnen zijn, of afgevlakte kasseiën (hun kinderkop is dan afgezaagd, zoals in Brugge). In een wijk gelijk Mariaburg moet men ook het uitzicht van de straten, qua erfgoed, bewaren. Ik heb ook iets geschreven op mijn blog op http://www.lucvanberlo.be

    1. het is jammer, maar de realiteit is dat hun openbare zittingen met de bewoners gewoon schijnvertoningen zijn en dat ze toch zelf hun beslissingen nemen. Veelal ingegeven door budget(beperkingen) of vriendjespolitiek.
      Ondertussen laten ze een authentieke straat veranderen in ge-asfalteerde onpersoonlijke straat. Bijzonder jammer. Ik zal hen gedenken bij de volgende verkiezing.

      My recent post Dining and wining in Antwerpen–the update

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.