Ekers districtbestuur kiest voor prestige en niet voor haar buurtbewoners

Of hoe moet je anders de schijnvertoning noemen die gisterenavond in Ekeren plaatsvond over de heraanleg van het Kristus Koningsplein? Maar laat ons even een stapje terug zetten.

Het Ekers districtbestuur heeft het idee opgevat om het Kristus Koningsplein in Ekeren op te waarden. Het plein bevat nu een 100-tal parkeerplaatsen voor buurtbewoners, bezoekers van de winkelstraat en werknemers van alle kleine werkgevers in de buurt. Het plein zou herleid kunnen worden in een groene oase met bomen en banken. Het aantal parkeerplaatsen wordt herleid tot 10.

Gisterenavond was er een infoavond gepland en iedereen verwachtte zich aan een inzicht in de parkeerbehoeften (er was een studie gedaan), de voorziene alternatieve parkeergelegenheden en (langparkeer)oplossingen voor de buurtbewoners of werknemers uit de buurt.

Een parkeerplaats onder het plein is te duur en uit de parkeerbehoeftestudie bleek dat er weinig parkeerbehoeften zijn (men had tweemaal ‘s avonds om 22u het plein gecontroleerd en maar 10 wagens aangetroffen en een donderdagmorgen als de meeste winkels dicht zijn is het er ook rustig). Parkeren moet dan maar op de parkings van de Rozemaai (aan de GB) en die van de Colruyt. Beiden liggen ruim 500m van het centrum van Ekeren.

De infoavond was een maat voor niets. Wellicht had men dit prestieuze project fier willen voorstellen en niet verwacht dat er zoveel tegenwind zou komen van Ekerenaren. Fout gedacht. Een 150-tal aanwezigen lieten hun ongenoegen horen voor zoveel blindheid en gebrek aan luisterbereidheid. De studie was ondermaats en niet representatief. De alternatieve parkeeroplossingen ontoereikend en niet realistisch.

Het probleem is niet het ontwerp van LAND, maar het feit dat men op voorhand geen grondige studie heeft gedaan, want dan zou daaruit blijken dat de Ekerenaar een nieuw plein best wel ziet zitten, maar dat daarvoor ‘niemand’ zijn parkeerplaatsen wil laten vallen. Mobiliteit en flexibiliteit blijven zeer belangrijk.

Het is nog niet te laat om onze mening te laten horen. Er staat een enquete online tot 15 april, waar het Ekerse districtbestuur de mening wil horen van alle betrokkenen. Onze laatste kans om politiek prestige niet te laten zegevieren over leefbaarheid en mobiliteit in een randgemeente als Ekeren?

De laatste mening wordt alvast bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen gegeven 😉

Bloggers zijn gevaarlijk!

Het verhaal van Nathalie Lubbe en Pieter De Crem duurt nu al 10 dagen en ik moet eerlijk zeggen dat ik niet wilde meedoen aan de “nieuwsgaring” rond deze typische Belgische soap. De Crem staat symbool voor het soort van politiekers, waardoor zich heel wat mensen afkeren van de politiek en door er nog eens mijn mening over te geven vond ik niet dat ik meerwaarde kon geven aan de polemiek. Ik verwijs graag naar de blog van Nathalie voor meer detail, de bijzondere goede en volledige post van LVB, de facebook groep of twitter #pieterdecrem.
 
Maar met zijn laatste optreden in de kamer, tijdens het vragenuurtje, uithalen naar de bloggers, was een maat te veel en heeft heel wat teweeg gebracht in de blogosphere de laatste uren. Het is droevig om te zien hoeveel onkennis en onbegrip van de sociale media er bij sommige van onze politici nog bestaat (leer van Obama). De reactie van de blogosphere liet dan ook niet op zich wachten en overal zijn er intiatieven, protesten en satirische reacties geweest.
 
Een vriend die zich wou aansluiten tot het protest, maar onbekend wenst te blijven, zei me letterlijk:
“Als inwoner én zelfstandige uit Aalter moet ik toch opletten. En dit is geen grap! Crem is everywhere!”.
 
Piet De Crem, originally uploaded by Bart Claeys.
We zijn allemaal gewaarschuwd. Juridische acties volgen.

B-H-V in plain Dutch

Ik krijgt dikwijls de vraag van mijn Nederlandse collega’s: “maar waarover gaat dat probleem van BHV nu eigenlijk?”

En nu kan ik hen het eindelijk uitleggen in 2 minuten.

Met dank aans Fons

Update: met een commentaar van Le Grand Barnum op de Slideshare site, die ik jullie niet wil onthouden, al is het maar omdat ik geen specialist terzake ben en iedereen zijn inbreng evenveel wordt gewaardeerd:

Il n’est pas fait mention -en l’état- de la possibilité de vote de flamands à Bruxelles avec une surreprésentation des élus au niveau Régional et communal.
L’exposé ne mentionne pas les conditions dans lesquelles la “frontière linguistique” a été crée et ne mentionne pas le cas des communes à facilités.
Le slideshow ne mentionne pas le % linguistique dans les communes concernées et le non respect de la Flandre du droit des minorités qu iest bafoué au sens des réglementation au Conseil de l’Europe.

Het klinkt wat bitter. Wat denken jullie?